A SÜTIKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A WEBOLDALON A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS KAPCSÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ
A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A SÜTIKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Látogató!
Az Ostermann Forma 1 Kft. a weboldalán a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.
Az Ostermann Forma 1 Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5.., adószám: 12045785-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-460603) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.
 
 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az Adatkezelő az Ostermann Forma 1 Kft.
Az Ostermann Forma 1 Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna. 
 
 1. Sütik és webjezők
A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.
A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. 
A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.
A sütikre vonatkozó részletes szabályzatunkat itt találja: https://utteam.com/hu/info/suti-szabalyzat.
A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.
Az Ostermann Forma 1 Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.
 
 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.
Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
 
 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.
Név Használat célja, tartalom Időtartam
PHPSESSID session id, munkamenet süti 24 perc
_ga google, statisztikai adatok gyűjtése 3 év
_gat google, statisztikai adatok gyűjtése 1 perc
_gid google, statisztikai adatok gyűjtése 1 nap
 
 1. A személyes adatok címzettjei
A rögzített adatokat az Ostermann Forma 1 Kft. alkalmazottai, illetve a megbízási szerződéses viszonyban lévő informatikai szolgáltató kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat. Az adatfeldolgozók adatai:
Szerverszolgáltatás:
 • Név: EV2 INTERNET Kft.
 • Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
 • Adószám: 13335072-2-42
 
Honlap karbantartás:
 • Név: Y'SOLUTIONS PRG Kft.
 • Székhely: 2463 Tordas, Szabadság utca 2/B
 • Adószám: 13821191-2-07
 
 1. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása
Amennyiben a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.
A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.
A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.
 1. Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó információk
A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:
https://support.google.com/analytics/answer/181881? Hl,=hu.
Az Ostermann Forma 1 Kft. tájékoztatását tudomásul veszem és a sütik használatát engedélyezem.


A WEBOLDALON A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS KAPCSÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Felhasználó!
Az Ostermann Forma Kft. a weboldalán a közösségépítés során rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.
Az Ostermann Forma 1 Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5.., adószám: 12045785-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-460603) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.
 
 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az Adatkezelő az Ostermann Forma Kft.
Az Ostermann Forma Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna. 
 
 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
A weboldalon elhelyezett személyes adatainak kezelésének jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A megadott adatokat kizárólag közösségépítési célból kezeljük.
 
 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A kezelt személyes adatok az Ön által, illetve más személynek engedélyezett közzétett személyes adatai (pl. fénykép).
Az adatait addig tároljuk, amíg vissza nem vonja a hozzájárulását. Ön a hozzájárulását bármikor, a lenti elérhetőségeink bármelyikén visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltatás nyújtása céljából használjuk fel. A szolgáltatás igénybe vétele során az adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik.
 
 1. A személyes adatok címzettjei
A megadott adatokhoz az Ostermann Forma Kft. alkalmazottai, illetve a közösség tagjai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk. Az adatfeldolgozók adatai:
Szerverszolgáltatás:
 • Név: EV2 INTERNET Kft.
 • Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
 • Adószám: 13335072-2-42
 
 
Honlap karbantartás:
 • Név: Y'SOLUTIONS PRG Kft.
 • Székhely: 2463 Tordas, Szabadság utca 2/B
 • Adószám: 13821191-2-07
 
 1. Az Ön jogai
 
 1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ostermann Forma Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
 2. Ön bármikor jogosult kérni az Ostermann Forma Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 
 1. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
 
 1. Ön bármikor jogosult kérni az Ostermann Forma Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Ostermann Forma Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az Ostermann Forma Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli  
 
Az Ostermann Forma Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
 
 1. Ön bármikor jogosult kérni az Ostermann Forma Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Az Ostermann Forma Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • az Ostermann Forma Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • az Ostermann Forma Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
 
Az Ostermann Forma Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
 
 
 
 1. Panaszkezelés
  1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az Ostermann Forma Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5.,
 • e-mail cím: xxx (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: xxx
 
 1. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                +36 (1) 391-1400
Fax:                      +36 (1) 391-1410
E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.
 
 1. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
Elfogadom, hogy az Ostermann Forma Kft. a személyes adataimat a fentieknek megfelelően közösség építés céljából kezelje. Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezeléshez önként és kifejezetten hozzájárulok. „Checkbox”
 
  

 
A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Látogató!
Az Ostermann Forma 1 Kft. a weboldalunkon keresztül rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.  
Az Ostermann Forma 1 Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5., adószám: 12045785-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-460603) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.
 
 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az Adatkezelő az Ostermann Forma 1 Kft.
Az Ostermann Forma 1 Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna. 
 
 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
Az adatkezelés jogalapja a szerződéses / jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése.
Amennyiben ezen adatok nem kerülnek megadásra, úgy a webáruházon keresztül beérkezett megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.
Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.
 
 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadandó személyes adatok a név, email cím, illetve telefonszám.
A személyes adatokat a hatályos számviteli, illetve adózási törvényeknek megfelelően kezeljük. 
Az adatkezelés a regisztrációval veszi kezdetét. Az Ön által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a törlés nem érinti a törlés előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
 1. A személyes adatok címzettjei
A megadott adatokhoz az Ostermann Forma 1 Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
A személyes adatokat megkeresés, illetve törvényi előírás alapján (100.000 forintot általános forgalmi adó tartalmat meghaladó számlák esetén online számlaadat - szolgáltatás kerül megküldésre) esetén hatóság részére kerülnek továbbításra.
Weboldalunkon automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat. Az oldalon a Google Analytics, illetve az Adwords nevű szoftver kerül alkalmazásra, ám ezek alapján mindössze általános jellegű, statisztikai adatok kerülnek kimutatásra, egyéni azonosítás nem lehetséges.
Az adatfeldolgozók adatai:
Szerverszolgáltatás:
 • Név: EV2 INTERNET Kft.
 • Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
 • Adószám: 13335072-2-42
 
Honlap karbantartás:
 • Név: Y'SOLUTIONS PRG Kft.
 • Székhely: 2463 Tordas, Szabadság utca 2/B
 • Adószám: 13821191-2-07
 
Bérszámfejtés:
 • Név: BésG Számviteli Kft.
 • Székhely: 1196 Budapest, Áchim András u. 77.
 • Adószám: 23403435-2-43
 
Könyvelés:
 • Név: Gíra Plusz Kft.
 • Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 44.
 • Adószám: 12376090-3-41
 
Fizetési rendszer:
 • Név: Wirecard/Sixpay
 • Székhely: Wirecard Central Eastern GmbH./SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe
 
A fentieken túl a kiszállítás érdekébe futárszolgálatot veszünk igénybe, amelynek kizárólag a kiszállításhoz szükséges információk kerülnek átadásra.
 
 1. Az Ön jogai
 
 1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ostermann Forma 1 Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
 2. Ön bármikor jogosult kérni az Ostermann Forma 1 Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 
 1. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
 
 1. Ön bármikor jogosult kérni az Ostermann Forma 1 Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Ostermann Forma 1 Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az Ostermann Forma 1 Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli  
 
Az Ostermann Forma 1 Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
 
 1. Ön bármikor jogosult kérni az Ostermann Forma 1 Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Az Ostermann Forma 1 Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • az Ostermann Forma 1 Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • az Ostermann Forma 1 Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Az Ostermann Forma 1 Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
 
 1. Panaszkezelés
  1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az Ostermann Forma 1 Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5.,
 • e-mail cím: xxx (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: xxx
 
 1. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                +36 (1) 391-1400
Fax:                      +36 (1) 391-1410
E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.
 
 1. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
 
Az Ostermann Forma 1 Kft. tájékoztatását tudomásul veszem.